KVTH

Koninklijke Vereniging
Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger

De Koninklijke Vereniging is opgericht op 22 december 1914 onder de naam Stamboek voor het Nederlandsche Trekpaard. Daarbij werd nadrukkelijk vermeld dat het een paard was van het Belgische type. Sinds 1961 is ook een geheel ander ras tot het Stamboek toegelaten: het Haflingerpaard, Deze paarden werden oorspronkelijk uit Oostenrijk geimporteerd als trekpaarden voor de lichtere werkzaamheden op de boerenbedrijven.

De vereniging stelt zich ten doel de fokkerij van zowel de trekpaarden als van de Haflingers te bevorderen.

Jaarlijks worden door de afdelingen van de KVTH centrale premiekeuringen gehouden. Keuringen zijn van belang omdat er dan vergelijkingen worden gemaakt tussen paarden van verschillende eigenaren. Juist door deze vergelijkingen en de beoordeling door juryleden van de ter keuring aangeboden dieren, kunnen eigenaren nagaan of zij met hun dieren op de goede weg zijn naar het fokdoel dat wordt nagestreefd.

De keuring op de ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD worden georganiseerd door de KVTH regio West.

 

Vragen over het stamboek en haar activiteiten op de 50e ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD kunt u richten aan:

Secretariaat KVTH-regio West

Rene Wouters
Lesje 4
3256 AH  Achthuizen

kvth-regiowest@hotmail.com

Wij hebben geen uitslagen van de keuring ontvangen

http://www.zeeuwsedagvanhetpaard.nl/data/uploads/kvthzdvhp2019.pdf