NRPS

NRPS

Nederlandse Rijpaard en Pony stamboek

Het stamboek kent vier registers: het NPA voor pony's die aan bloedvoering en stokmaat voldoen; het NRA voor paarden die aan bloedvoering en stokmaat voldoen; het register A voor dieren die aan de bloedvoering voor paarden of pony's voldoen en waarvan de vader een goedgekeurde hengst is bij een EU-erkend stamboek; en het register B, als sluitpost, voor dieren die niet in een der voornoemde registers kunnen worden ingeschreven.

De NPA en NRA registers hebben een veulenboek en een stamboek. Bij de geboorte komt een dier in het veulenboek. Op driejarige of oudere leeftijd kan het dier worden opgenomen in het stamboekregister, mits het aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
Het NRPS gaat bij registratie altijd uit van de hengst. Een veulen afstammend van een goedgekeurde hengst of een door NRPS erkende hengst wordt in principe altijd opgenomen in het veulenboek (mits aan de bloedvoering is voldaan) ongeacht de afstamming van de merrie. Dieren die afstammen van andere hengsten, komen in een A of B register.

Het register A is bedoeld voor dieren die afstammen van een goedgekeurde hengst van EU erkend stamboek. Indien deze dieren aan de bloedvoering en de kwaliteitseisen voldoen, kunnen ze op driejarige of oudere leeftijd in het stamboekregister worden opgenomen.
Het register B is voor nakomelingen van niet goedgekeurde hengsten of voor dieren met onbekende afstamming.

Merries kunnen de volgende predikaten behalen

 • ster = exterieurpredikaat
 • keur = exterieur- en fokpredikaat
 • preferent = predikaat voor predikaten van afstammelingen
 • sportpredikaat = predikaat voor eigen sportprestatie
 • prestatiefokmerrie = predikaat voor sportprestaties van afstammelingen
 • röntgen = predikaat voor dieren die aan PROK-normen voldoen

Ruinen en niet-goedgekeurde hengsten kunnen de volgende predikaten behalen:

 • ster = exterieurpredikaat
 • sportpredikaat = predikaat voor eigen sportprestatie
 • röntgen = predikaat voor dieren die aan PROK-normen voldoen

Goedgekeurde hengsten kunnen de volgende predikaten behalen:

 • keur = wanneer is gebleken dat de hengst zeer goede eigen verrichtingen en verervingseigenschappen heeft
 • preferent = wanneer de producten van de hengst uitmunten in kwaliteit en verrichtingen
 • prestatie sport = predikaat voor eigen sportprestatie
 • prestatie fok = wanneer een groot aantal nakomelingen van de hengst voldoet aan de eisen van het prestatiesport predikaat

Voor goedgekeurde of erkende hengsten bestaan fokklassen:

Fokklasse III: hengsten die aan de eisen van het verrichtingsonderzoek hebben voldaan.
Fokklasse II: hengsten die aan het verrichtingsonderzoek en het sporttraject hebben voldaan.
Fokklasse I: hengsten die voldaan hebben aan het verrichtingsonderzoek, het sporttraject en het nakomelingenonderzoek.

Vragen over het stamboek en haar activiteiten op de 50e ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD kunt u richten aan:

Nederlands Rijpony en Paarden Stamboek NRPS
De Beek 125a
3850 CB  ERMELO

Tel 0577 401150 E-mail info@nrps.nl

Voor meer info: www.nrps.nl

Wij hebben geen uitslagen van de keuring ontvangen

http://www.zeeuwsedagvanhetpaard.nl/data/uploads/zdvhp21juni2019nrps.pdf