Het Friesch Paarden Stamboek

 

Daar staat ze. Het Friese paard. Fier. Sterk. Intelligent. Tikkeltje verheven. Alsof ze zich bewust is van de eeuwen die haar voorouders hebben afgelegd. Alsof ze zich bewust is van de plek die ze inneemt in zovele harten.

 

De Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" (KFPS) is het oudste paardenstamboek in Nederland en beheert de belangen van het Friese paard in de breedste betekenis van het woord. Het KFPS verwezenlijkt dit middels nauwgezette registratie van Friese paarden, sinds haar oprichting in 1879.

Daarnaast voert het KFPS een fokprogramma om de unieke eigenschappen van het Friese paard te behouden en nog verder te verfijnen.

Het KFPS is een internationaal stamboek met een kleine 14.000 leden, waarvan zich bijna de helft in het buitenland bevindt.

Vragen over het stamboek en haar activiteiten op de 52e ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD kunt u richten aan:

Koninklijke Ver. Het Friesch Paarden Stamboek
J. Janssen
Meulenpad 12
4581 EA Vogelwaarde
0114-671979
jojo.janssen@planet.nl